PR零基础系统学剪辑思维训练营

资源简介

阿浪南门录像厅《2021PR零基础系统学剪辑思维训练营》附素材

南门录像厅《PR零基础系统学剪辑思维训练营2021》主讲人:阿浪,南门录像厅内容主理人7年职业剪辑师经验。跟着案例学操作,技能快速上手即学即练,作品即刻呈现,每阶段输出一个作品系统学习,从工具到思维一站打通,零基础到剪辑师的养成之路

下载地址:

https://pan.baidu.com/s/182riTb1lzOO-Fg6T626qZw

提取码:6838

PR零基础系统学剪辑思维训练营

版权声明:地瓜资源 发表于 2022-04-12 7:24:06。
转载请注明:PR零基础系统学剪辑思维训练营 | 地瓜导航网

暂无评论

暂无评论...